Tuesday, October 15, 2013

Nakakapanibago. Ganun talaga. Maraming bahay ang nagbabago. Ganun ang buhay eh. Kaya sige lang. Sunod na lang sa alon. Tanggapin na lang ang mga katanggap-tanggap. At iwanan ang mga hindi na gustong balikan. Ganun naman talaga sa buhay.

No comments:

Post a Comment