Friday, January 10, 2014

Warning: Whiny Post

I have this thing against people who cannot accept it upon themselves that they have committed a great mistake. O_o I really cannot accept these people. Pwede bang kahit minsan kung may nagawa kang mali, aminin mo na lang kesa magpalusot ka pa at ipahiwatig na malinis ka at wala kang mali. Kainis!

No comments:

Post a Comment